Körregler:

All körning sker kontrollerat och aktsamt. 

Gaspedalen är på höger sida och bromspedalen på vänster sida. En pedal i taget gäller, använd således gas eller broms - inte båda samtidigt.

Undrar ni något är det är det bara att fråga någon i personalen!

Körning som medför krockar, påkörningar eller som på annat vis är vårdslös är absolut förbjuden. Uthyraren har full rätt att tilldela varningar eller avvisa föraren från banan/banområdet. Ingen återbetalning sker.

För att få köra på stora banan skall du ha fyllt 11 år och vara minst 140 cm lång.

För lilla banan skall du vara mellan 5-10 år samt ha en vuxen med. Är du van från tidigare gokartåkning eller annan motorsport diskuterar vi det från fall till fall med dina föräldrar, om du kan köra på stora eller lilla banan.