Allmänt:

156 allman

Alla förare är självklart skyldiga att hålla sig till de regler som finns. Föraren skall även tillgodogöra den information som finns för att kunna agera säkert på banan.

All körning sker efter betalning och i turordning.

Stora grupper kan delas upp i olika köromgångar, där kvalet styr om du åker A eller B final.